Em gái 5 tuổi 'lên lớp' chị

Khi chị trách mẹ không thương vì toàn mắng, em gái nhanh nhảu 'giảng đạo lý' và nói 'con gái con đứa suốt ngày đi cãi thôi'.

Gia đình Thứ năm, 17/6/2021, 09:02 (GMT+7)