Ốc Thanh Vân đưa Mai Phương đi chơi quanh Sài Gòn

Mai Phương được đi siêu thị, dạo quanh một vòng thành phố rồi sang nhà Ốc Thanh Vân ăn cơm.