Vợ chồng Phan Như Thảo lên kế hoạch ra nước ngoài định cư

Cựu người mẫu mong muốn đến nơi có môi trường giáo dục tốt, thiên nhiên tươi đẹp và thuận lợi để phát triển công việc.