Thứ bảy, 27/12/2014, 13:15 (GMT+7)

Không ích gì đâu

Tên ăn trộm lần thứ 6 ra tòa: "Anh có điều gì nói để biện hộ cho mình không?".

Quan tòa hỏi:

- Có, thưa ngài chánh án. Tôi muốn đề nghị các ông đừng đưa tôi vào tù nữa. Đã 5 lần người ta cho tôi đi tù mà chẳng đem lại kết quả gì cả.

Ily sưu tầm

* Bạn đã bao giờ gặp những tình huống, câu chuyện hài hước trớ trêu không? Chia sẻ xin gửi về: dungcuoi@ngoisao.net

Chia sẻ bài viết qua email

Gửi email cho tác giả