Tag:

thiw giãn

  • Vũ khí bí mật

    Tom đi học về với một bên mắt sưng vù, bố hỏi tại sao, cậu nói: "Con đã thách đấu với Tony và cho nó...

  • Am hiểu thiên văn

    Hai ông nọ ngồi nói chuyện thiên văn. Một ông bảo trời cách ta mấy chục vạn dặm, ông kia bảo trời xa một vạn...