Tag:

quả bóng người

  • 'Quả bóng người' khổng lồ

    Cơn lốc người với sức hút khủng khiếp cuốn theo cả xe cộ trên đường thực ra khởi nguồn chỉ từ cũ ngã nhẹ của...