Tag:

mất bình tĩnh

  • Mất bình tĩnh

    Gã nọ đến ngân hàng đổi tiền. Nhân viên ngân hàng thận trọng xem kỹ tờ ngân phiếu và hỏi: "Người ký tên ở đây...