Tag:

lo xa

  • Lo xa

    Trước ngày thi, một mày râu than thở với bạn: "Tao lo quá mày ạ, ngày mai là thi rồi!".

  • Lo xa

    Chàng âu yếm nàng và hỏi: "Làm vợ anh, em có sợ nghèo khổ, vất vả không?".