Tag:

Còn vĩ đại hơn

  • Còn vĩ đại hơn

    Trong giờ Vật lý, thầy giáo giảng về định luật Vạn vật hấp dẫn của Newton và tiện thể kể luôn những câu chuyện bên...