Thứ sáu, 7/12/2018, 00:37 (GMT+7)

Vận may của bạn tháng thứ mười một (7/12/2018 đến 5/1/2019)

Một tháng không may mắn với người tuổi Tý, tuổi Mão, nhưng với tuổi Mùi, tuổi Thân và tuổi Dậu, đây lại là thời điểm lý tưởng để bắt đầu mọi việc. 

Vận may của bạn tháng thứ mười một (7/12/2018 đến 5/1/2019) Vận may của bạn tháng thứ mười một (7/12/2018 đến 5/1/2019) - 1
Sửu
Vận may của bạn tháng thứ mười một (7/12/2018 đến 5/1/2019) - 2 Vận may của bạn tháng thứ mười một (7/12/2018 đến 5/1/2019) - 3
Dần Mão
Vận may của bạn tháng thứ mười một (7/12/2018 đến 5/1/2019) - 4 Vận may của bạn tháng thứ mười một (7/12/2018 đến 5/1/2019) - 5
Thìn Tị
Vận may của bạn tháng thứ mười một (7/12/2018 đến 5/1/2019) - 6 Vận may của bạn tháng thứ mười một (7/12/2018 đến 5/1/2019) - 7
Ngọ Mùi
Vận may của bạn tháng thứ mười một (7/12/2018 đến 5/1/2019) - 8 Vận may của bạn tháng thứ mười một (7/12/2018 đến 5/1/2019) - 9
Thân Dậu
Vận may của bạn tháng thứ mười một (7/12/2018 đến 5/1/2019) - 10 Vận may của bạn tháng thứ mười một (7/12/2018 đến 5/1/2019) - 11
Tuất Hợi

Ngày trong bài được tính theo lịch dương.

Hùng Sơn

Ý kiến bạn đọc ()