• Thứ bảy của bạn

    Đây là một ngày chẳng dễ chịu chút nào của Song Ngư, bởi vì có quá nhiều việc xảy ra và đẩy sức chịu đựng của bạn tới giới hạn.