Thứ ba, 31/7/2018, 21:07 (GMT+7)

Cán bộ hợp đồng được bổ nhiệm làm trưởng phòng

Ông Phạm Quang Hòa được bổ nhiệm làm Trưởng phòng kỹ thuật của Ban quản lý dự án xây dựng Hà Tĩnh khi chưa là viên chức.

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh vừa thu hồi quyết định định bổ nhiệm Trưởng phòng Kỹ thuật giám sát của đơn vị đối với ông Phạm Quang Hòa để chờ đề án vị trí làm việc được phê duyệt.

Trung tuần tháng 3, ông Phạm Quang Hòa (cán bộ hợp đồng phụ trách bộ phận kỹ thuật) được bổ nhiệm làm Trưởng phòng kỹ thuật giám sát thuộc Ban quản lý. Khi Sở Nội vụ Hà Tĩnh kiểm tra thì phát hiện việc bổ nhiệm ông Hòa làm Trưởng phòng chưa đúng với quy định hiện hành, bởi thời điểm đó ông này chưa phải viên chức.

Theo quyết định thu hồi do Giám đốc Lê Anh Dũng ký vào cuối tháng 7, ông Hòa vẫn được giao tiếp tục phụ trách Phòng Kỹ thuật của Ban quản lý dự án.

"Cái này do lỗi của cán bộ chuyên môn chưa nắm rõ vấn đề trước khi tham mưu cho lãnh đạo. Sắp tới, chúng tôi sẽ làm việc với nhiều đơn vị để xây dựng đề án vị trí việc làm, từ đó các Ban có cơ sở bố trí người làm việc và thực hiện việc tuyển dụng đúng quy trình", một lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Tĩnh nói.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh, được thành lập tháng 10/2017, trên cơ sở tổ chức lại các Ban trực thuộc tỉnh, 3 Ban thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý dự án JICA...

Đức Hùng   |  

Ý kiến bạn đọc ()