Dấu phố em qua

Thứ bảy, 23/8/2014 07:16 GMT+7
0 0 chia sẻ

Dấu phố em qua một chiều mưa cuối mùa. Dấu phố em qua hàng cây xưa hé nụ. Một loài hoa thơm dấu vết ngây thơ.

Bạn Đặng Ngọc Quỳnh chia sẻ: Dấu phố em qua một chiều thu nắng vàng. Nhẹ nhàng rơi rơi đón lá thu bay vờn bay trong gió. Dấu phố em qua một chiều mưa cuối mùa. Dấu phố em qua hàng cây xưa hé nụ. Một loài hoa thơm dấu vết ngây thơ.

img-2253-1408604953-4935-1408702256.jpg
img-2261-1408604958-1226-1408702256.jpg
img-2270-1408604973-1289-1408702256.jpg
img-2316-1408604995-1842-1408702256.jpg
img-2328-1408605002-8874-1408702256.jpg
img-2375-1408605006-1899-1408702256.jpg
img-2399-1408605023-9524-1408702256.jpg
img-2410-1408605029-3944-1408702256.jpg
img-2418-1408605035-6319-1408702256.jpg
img-2494-1408605040-9226-1408702257.jpg
img-2563-1408605054-7550-1408702257.jpg
img-2601-1408605061-2303-1408702257.jpg
img-2628-1408605066-6624-1408702257.jpg
Ý kiến bạn đọc ()