Tag:

Người đàn ông 24 tuổi đã giúp vợ vượt cạn trước sự chứng kiến của nhiều du khách tại vườn thú Henry Doorly.