Tag:

gieo quẻ tuần 12/6

  • Gieo quẻ tuần 12/6

    Bảo Bình bị cuốn hút bởi một ai đó, giống như thiêu thân lao vào ánh sáng vậy.