Tag:

game quản lý khách sạn

  • Quản lý khách sạn

    Đóng vai người quản lý để đón khách và làm các dịch vụ như giặt là, dọn phòng. Hãy hoàn thành đủ chỉ tiêu hàng...