Tag:

Đó là hạnh phúc

  • Em gọi đó là hạnh phúc

    Em hạnh phúc vì có anh. Thứ hạnh phúc giản dị mà chúng mình đã kiếm tìm, tạo dựng, trân trọng và nâng niu.