Tag:

cười nhiều.

  • Gấu Mập T.M

    Ngồi suốt một tiếng chỉ nghĩ cái tiêu đề nên ghi gì, cứ viết rồi xóa những dòng nội dung cho phần mở đầu chỉ...