Tag:

chân thành

  • Dấu hiệu chàng chung thủy 

    Chàng luôn cởi mở về những chuyện đã qua, về mối tình trong quá khứ, luôn hướng về bạn với đôi mắt chân thành, lấp...