Thứ bảy, 3/12/2011 08:12 GMT+7

Ảnh cưới Nguyệt Anh Tymyty

Để chuẩn bị cho lễ cưới vào ngày 11/12, trưởng nhóm nhạc Tymyty và vị hôn phu tới phố cổ Hội An thực hiện bộ ảnh cưới theo phong cách truyền thống.

img0050-831087-1368124877_500x0.JPG

img9582-562984-1368124877_500x0.JPG

img9592-735945-1368124877_500x0.JPG

img9643-431627-1368124878_500x0.JPG

img9667-110341-1368124883_500x0.JPG

img9677-448071-1368124883_500x0.JPG

img9706-143218-1368124883_500x0.JPG

img9710-847766-1368124883_500x0.JPG

img9834-935412-1368124883_500x0.JPG

img9844-338855-1368124883_500x0.JPG

img9930-476183-1368124884_500x0.JPG

img9992-137428-1368124884_500x0.JPG

Ảnh: Louis Wu