Janice Phương hát 'Đừng yêu' 09:03
Janice Phương hát 'Đừng yêu'
Giám khảo Thu Minh đánh giá phần trình diễn của Janice Phương hay, xử lý thông mình và rất tuyệt.