Gieo quẻ tuần 5/12

Những ý tưởng to lớn giúp ích đáng kể cho Ma Kết khi tuần mới đến với bạn. Có thể những mục tiêu ấy khó khả thi, nhưng ít nhất...

Thứ hai của bạn

Thứ hai bận rộn đến mấy đi nữa, Bảo Bình cũng đừng quên mở rộng các mối quan hệ.