Thứ sáu, 15/10/2010 14:42 GMT+7

Xếp hình khối hộp

Làm cho các hình khối biến mất bằng cách xếp đầy một hàng ngang. Bạn sẽ lên level nếu làm các hình hộp khác màu đỏ mất hết. Dùng phím lên để đảo chiều, trái, phải để di chuyển sang hai bên và phím xuống để trôi nhanh hơn.

z6-662052-1373625869_500x0.jpg