Thời cuộc > 24h

Nữ sinh Việt kể chuyện thoát hiểm động đất tại Nepal

Nữ sinh Việt kể chuyện thoát hiểm động đất tại Nepal

Ôtô vừa rời thủ đô Kathmandu được 80 km, Nguyễn Thị Hải Yến và nhóm bạn thấy xe lắc lư, mặt đất rung chuyển.

 

Tiêu điểm