Thời cuộc > 24h

Sếp phạt nhân viên bò quanh hồ

Sếp phạt nhân viên bò quanh hồ

Các ông chủ một công ty ở Hà Nam, Trung Quốc, bị chỉ trích khi bắt nhân viên bò quanh hồ vì không hoàn thành mục tiêu bán hàng.

 

Tiêu điểm