Thời cuộc > 24h

Nữ thiếu úy quân y xinh đẹp trong đoàn diễu binh

Nữ thiếu úy quân y xinh đẹp trong đoàn diễu binh

Nữ khối trưởng xinh đẹp của đoàn diễu binh khối Quân y được nhiều người quan tâm là thiếu úy 22 tuổi Phạm Trúc Sơn Quỳnh.

 

Tiêu điểm