Thời cuộc > 24h

Cô gái suy thận suy sụp hoàn toàn sau khi chồng qua đời

Cô gái suy thận suy sụp hoàn toàn sau khi chồng qua đời

Đưa chị Loan vào viện chạy thận, anh Vượng quay xe đi làm, không ngờ đó là phút ly biệt của đôi vợ chồng. Tin chồng chết khiến chị suy kiệt.

 

Tiêu điểm