Thời cuộc > 24h

Mẹ tự tử cùng hai con vì khó chịu với nhà chồng

Mẹ tự tử cùng hai con vì khó chịu với nhà chồng

Một bà mẹ người Ấn Độ, hiện sống ở Anh, cho hai con gái uống thuốc độc trước khi tự tử vì xích mích với bố mẹ chồng. 

 

Tiêu điểm