Thời cuộc > 24h

Nuốt cả 8 cây đinh dài để ra oai

Nuốt cả 8 cây đinh dài để ra oai

Một người đàn ông ở Trung Quốc được phẫu thuật để lấy 8 chiếc đinh dài hơn 20 cm ra khỏi cơ thể sau khi nuốt chúng để gây ấn...