Thời cuộc > 24h

Cuộc sống của một gái làng chơi Mỹ

Cuộc sống của một gái làng chơi Mỹ

'Tôi là một phụ nữ, một đứa con, một người chị, người bạn, người nghệ sĩ và là gái bán dâm để kiếm tiền', Eden nói. 

   

Tiêu điểm