Thời cuộc

Vờ xin con nuôi rồi đem sang Trung Quốc bán

Vờ xin con nuôi rồi đem sang Trung Quốc bán

Đóng giả đôi vợ chồng hiếm muộn, Giáp và Thắm xin cháu bé để làm con nuôi sau đó mang lên biên giới bán sang Trung Quốc.

 

Tiêu điểm