Thời cuộc

Âm mưu của kẻ giết bạn tình đồng tính, lấy tiền cho vợ đi đẻ

Âm mưu của kẻ giết bạn tình đồng tính, lấy tiền cho vợ đi đẻ

Biết anh Thành là người đồng tính, Hậu đồng ý làm người tình để moi tiền. Khi vợ sắp đẻ, hắn âm mưu giết nạn nhân để cướp tài sản.

 

Tiêu điểm