Thời cuộc

Nỗi ân hận của người chồng có vợ tự tử bằng thuốc nhuộm tóc

Nỗi ân hận của người chồng có vợ tự tử bằng thuốc nhuộm tóc

'Cháu 2 tuổi nhưng đâu biết mẹ mất, cứ chỉ tay lên ban ngọng nghịu: 'Mẹ ơi, cười với con nhé!'. Thấy cảnh đó, tôi rất ân hận', người chồng nói. 

 

Tiêu điểm