Thời cuộc

Trâm Anh dùng ma túy để đủ sức chạy sô

Trâm Anh dùng ma túy để đủ sức chạy sô

Quần áo đẹp đều do nhà tài trợ cho mượn, hàng ngày, người đẹp vẫn phải làm gái nhảy, phục vụ quán bar. Để có sức khỏe, cô đã phải dùng thuốc lắc.

 

Tiêu điểm