Ngôi sao logo
  • Thứ tư của bạn

    Một sự việc diễn ra trong gia đình và khiến Kim Ngưu cảm thấy bối rối. Có lẽ bạn đã để việc gì đó xảy ra và bây giờ cảm thấy hối tiếc.