Hậu trường

Lương Lạc Thi gầy guộc vì một mình nuôi 3 con

Lương Lạc Thi gầy guộc vì một mình nuôi 3 con

Bà mẹ ba con rơi nước mắt khi chia sẻ về cuộc sống hiện tại cũng như những cảm xúc của cô với trải nghiệm đã qua. 

 

Tiêu điểm