Tag:

yêu cầu khó nhằn

  • Yêu cầu khó nhằn

    Khách ngồi vào ghế, thợ cắt tóc đến bên hỏi: "Ông muốn cắt kiểu gì ạ?".