Tag:

Xuân Lan nổi loạn

  • Xuân Lan nóng bỏng và cá tính

    Rời sàn diễn đã lâu để chuyên tâm vào công việc đạo diễn catwalk nhưng Xuân Lan vẫn là người mẫu cá tính ở mỗi...