Tag:

xứ Mường

  • Bùa yêu kỳ bí xứ Mường

    'Nèm' là một thứ bùa yêu của người Mường, khiến những đôi vợ chồng hục hặc đột nhiên trở lại êm ấm, thích một người...