Tag:

xe ngựa

  • Người luôn giúp đỡ chúng ta

    Khi có khó khăn, ta thường vội chạy khắp nơi tìm người giúp đỡ, mà quên mất một người có thể giúp mình tốt nhất.