Tag:

xào mỡ hành

  • Ốc móng tay xào mỡ hành

    Ốc móng tay thơm ngậy, ăn bao nhiều cũng thấy còn thòm thèm và mút mát đến tận miếng cuối cùng.