Tag:

video chat

  • Facebook sắp có chat video

    Facebook đang úp mở về một sự kiện sẽ công bố vào ngày 6/7 tới đây, mang tới 'ngạc nhiên tuyệt vời' được dự đoán...