Tag:

Vết cho ngày xưa

  • Viết cho ngày xưa

    Ngày xưa à, anh còn nhớ không, một ngày tháng Tám hai mùa trăng trước, anh và em rẽ hai lối khác nhau?