Tag:

vespa gỗ

  • Chế xe Vespa gỗ cực 'ngầu'

    Hầu hết các chi tiết đều được làm bằng tay từ loại gỗ cứng và đặc biệt là có thể chạy bình thường như những...