Tag:

vật vô tri

  • Kết hôn với đu quay

    Một người phụ nữ ở Mỹ vừa có đám cưới đặc biệt với một chiếc đu quay khổng lồ mà cô đặt tên là Bruce.