Tag:

vải áo dài

  • Tự đi mua vải may áo dài

    Nếu bạn tự mua vải và đặt may tại các cửa hàng có tiếng, giá một chiếc áo dài khoảng từ 600.000 đồng trở lên.