Tag:

ước thành chuột

  • Ước thành chuột

    Một chàng trai đi chơi về muộn, than vãn với bạn: "Giá lúc này tớ được làm con chuột".