Tag:

Tỷ lệ hoàn hảo

  • Tỷ lệ hoàn hảo

    Trong một quán ăn, người khách gọi phục vụ: "Sao đĩa thịt thỏ này ăn dai nhách vậy?".