Tag:

tưởng chồng đòi bao cao su

  • Tưởng chồng đòi bao cao su

    Cô vợ vốn làm ở trung tâm kế hoạch hóa gia đình một hôm về nhà muộn. Thấy vợ mệt mỏi, anh chồng quyết định...