Tag:

Tuân thủ lời bác sĩ

  • Tuân thủ lời bác sĩ

    Một anh chàng bị ngã gãy chân. Sau khi điều trị cấp cứu, bác sĩ dặn anh ta không được đi cầu thang khi chân...