Tag:

Tuấn Thành

  • Hương quê

    Những ngày cuối năm, cái gió lạnh cùng mưa lất phất làm vương trên tóc ai từng hạt trong veo như báo hiệu đất trời...