Tag:

tử tù, tiêm thuốc độc đầu tiên, giết người, gia cảnh