Tag:

Truyện kiếm hiệp Kim Dung

  • Chữ 'tham' trong truyện Kim Dung

    Một trong những động lực để truyện Kim Dung phát triển thành nội dung là bởi cái chữ 'tham' mà ra. Thông thường mục đích...