Tag:

trong quán

  • Hai xác chết trong quán cà phê

    Khi khách đến quán uống cà phê không thấy chủ quán liền mở cửa bước vào thì hoảng hốt phát hiện hai xác chết phía...