Tag:

trẻ em hôm nay thế giới ngày mai

  • Kinh cầu cho tuổi thơ!

    Đây có lẽ là tấn kịch mà sân khấu đời thường hay diễn.
    Đứa trẻ khóc thét lên, bàn tay nhỏ xíu như muốn...