Tag:

Trang Nhung đi hát

  • Trang Nhung đầy mê hoặc

    Tạm ngừng các hoạt động ở lĩnh vực thời trang và phim ảnh, Trang Nhung tập trung hoàn thành abum đầu tay 'Quen thuộc', dự...