Tag:

Trần Hoàng Thắng

  • 30 phút trộm 3 laptop

    Trong 30 phút, Thắng cùng bạn đã gây ra 2 vụ phá khóa phòng, trộm 3 máy tính xách tay.