Tag:

Trạm bia 358

  • Giải khát tại trạm bia 358

    Thực khách sẽ được giải khát với hơn 10 loại bia chai, bia tươi giá chỉ 15.000 đồng, kèm theo 100 món nhậu dân dã.