Tag:

tổn thương.

  • Nỗi đau lặng thầm!

    Không biết có khi nào anh đọc được những dòng tâm sự này không? Nhưng em muốn viết ra cho vơi đi nỗi lòng mình...