Tag:

Tội lừa dối

  • Tội lừa dối

    Trong buổi thi về luật hình sự, giáo sư hỏi sinh viên: "Anh hãy cho biết, thế nào là sự lừa dối?".