Tag:

Tôi đi tìm tôi

  • Tôi đi tìm tôi

    Tôi đi tìm tôi khi sợ hãi chính mình. Tôi đi tìm mình… giữa gió lạnh mưa tuôn.